fbpx

ANUNȚ ATRIBUIRE CONTRACT EXECUȚIE LUCRĂRI

Denumire oficiala: Fundatia Comunitara Prahova, adresa de lucru Ploiesti, strada Maramures, nr 12, P40,

Contact: initiativa@fundatiacomunitaraprahova.ro

In atentia directorului executiv

 

ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT EXECUTIE LURARI

Denumire contract:

AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA TINOSU

Data limita depunere oferta: 16.06.2023, ora 15:00

Tip contract: Lucrari

Valoare estimata:

Cheltuieli pentru investitia de baza & organizare de șantier

Valoare total estimata cu TVA = 366. 872 RON

Descriere contract:

Proiectul isi propune amenajarea unui teren de sport multifunctional in comuna Tinosu. Lucrarile propuse se vor executa pe un teren cu suprafata de 5932 mp, fiind proprietatea comunei Tinosu (domeniul public), conform HCL Tinosu nr. 10 din 30 mai 2000. Terenul este liber de constructii.

Conditii referitoare la contract: Toate datele tehnice necesare intocmirii ofertei se regasesc in documentatia atasata prezentului anunt.

Oferta trebuie sa fie valabila pentru o perioada de minim 30 de zile de la data limita de de depunere a ofertelor.

Conditii de participare:

Ofertantii trebuie sa faca dovada ca detin autorizatii necesare pentru efectuarea acestor tipuri de lucrari.

La formularea ofertelor se vor respecta conditiile si termeni prevazuti in caietul de sarcini anexat.

Documente care insotesc oferta:

– imputernicire reprezentant legal (dacă este cazul)

– formular de oferta

– certificat constatator ONRC

– propunerea tehnica

– oferta financiara.

 

Criterii de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT

Informatii suplimentare:

Oferta va fi transmisa pe adresa de e-mail initiativa@fundatiacomunitaraprahova.ro pana la data si ora limta stabilita prin prezentul anunt.

 

DOCUMENTATIE

Lasă un comentariu

Din 2013, prin programele și evenimentele pe care le desfășurăm, unim resursele locale cu cele mai importante nevoi locale, pentru a susţine proiecte inovative, care transformă judeţul nostru într-un loc în care ne dorim să trăim.

Link-uri utile