Despre…


 

Fundaţiile comunitare sunt un motor al schimbărilor pozitive în comunitatea unde activează, stimulând participarea şi cooperarea locală. Ele atrag fonduri din donaţii de la persoanele fizice şi firmele dintr-o anumită arie geografică şi distribuie fondurile atrase către cauze filantropice din aceeaşi zonă.

Servind donatorii locali, dar şi grupurile care vin cu iniţiative şi cunosc nevoile locale, fundaţiile ajută comunităţile să îşi folosească resursele pentru a se dezvolta. Ele iniţiază legătură vitală între donatori, nevoi şi soluţii, conectează oamenii cu cauzele şi sprijină un impact crescut al donaţilor în comunitate.

Fundaţiile utilizează mecanisme diverse pentru a mobiliza resurse din comunitate (sponsorizări, donaţii, evenimente de atragere de fonduri, donaţii salariale, marketing comunitar), oferind oportunitatea sponsorilor şi donatorilor de a direcţiona resursele proprii către acele zone şi domenii care sunt de interes pentru aceştia şi pentru comunitate.

Pe baza acestor resurse, fundaţiile finanţează iniţiative locale propuse de organizaţii nonprofit, lideri comunitari, persoane talentate. În acelaşi timp, ele identifica în mod activ nevoi ale comunităţii, stimulând angajamentul donatorilor şi formarea de parteneriate pentru abordarea acestora.

Fundatile sunt conduse de comitete directoare voluntare care reflectă cât mai bine specificul comunităţilor sprijinite şi care asigura orientarea strategică şi transparenţă organizaţională.

Fundatile comunica cu regularitate cu donatorii şi cu beneficiarii, asigurându-se că resursele donatorilor sunt bine direcţionate şi au rezultatele aşteptate.